KIOSK w RUCHU

interdyscyplinarna instalacja edukacyjna/ rozważania o tańcu
11- 12, 16-17 lipca/ 18.00 – 20.00 / NOWY TEATR - foyer
13 -14 lipca/ 11.00 - 13.00 / NOWY TEATR - foye

Co znaczy dziś taniec? To pytanie nie tylko o jego współczesną definicję, ale także miejsce i znaczenie tańca w kulturze.

Taniec jest współcześnie zjawiskiem tyleż różnorodnym, co nieoczywistym. Przenika się z teatrem, performansem i sztukami wizualnymi, ale jednocześnie żadnej z tych form nie zastępuje. W efekcie, pod jednym szyldem możemy zobaczyć zdarzenia performatywne, które wymagają uruchomienia innych kompetencji i wrażliwości. Co znaczy dziś taniec? To pytanie nie tylko o jego współczesną definicję, ale także o znaczenie tańca w kulturze.

Na projekt złożą się spotkania, gry choreograficzne, warsztaty, mini mediateka z filmami i książkami, przygotowane przez C/U we współpracy z brukselską organizacją ABC – Art Basics for Children. Wydarzenia te pomogą szukać własnych odpowiedzi na pytania o znaczenie tańca. Może tu przyjść każdy, działać samodzielnie lub skorzystać z mapy. Sytuacja jest otwarta.

ORGANIZATOR  Fundacja Ciało/Umysł
WSPÓŁORGANIZATOR  Nowy Teatr
KURATOR  Edyta Kozak
WSPÓŁPRACA KURATORSKA Tomasz Ciesielski
EDUKATORZY Maja Molska, Tomasz Ciesielski

WSPÓŁPRACA Art Basics for Children www.abc-web.be

Projekt realizowany przez Fundację Ciało/Umysł w ramach projektu PERFORMING EUROPE 2020 dofinansowanego przez: program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” – apap (advancing performing arts project), Miasto st. Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.