Team

 

dyrektor artystyczna | artistic director Edyta Kozak

dyrektor zarządzająca | managing director Anna Szaniawska

promocja | promotion Kulturalny PR Edyta Sudoł

koordynator festiwalu | festival coordinator Magda Grudzińska

redakcja materiałów festiwalowych | festival materials’ editor Anna Sańczuk

grafika | graphic design Lech Rowiński / beton.

zaproszenia | invitations Katarzyna Hancke